Geraamde kostenstijging wegvervoer 2017

Onderzoeksinstituut NEA/Panteia berekent aan het einde van elk jaar onafhankelijk de kostenontwikkeling voor het wegvervoer voor het jaar erop. NIWO publiceert de berekenresultaten op haar website: http://www.niwo.nl/pagina/167/onderwerpen/cijfers_en_grafieken/kosten_en_rentabiliteit.html

De kosten voor het vervoer in de sectoren wagenladingen / algemene distributie waarin Brink XL actief is zullen komend jaar naar verwachting exclusief brandstofkosten met 1,6% toenemen.

Kostenraming_wegvervoer_in_2017-_tabel_en_grafiek.pdf