Geschiedenis Brink Transport

begin jaren jaren ’30 – ’60

Tijdens de crisis in de jaren ’30 van de vorige eeuw moest Hendrik Brink uit de Krim zorgen voor een inkomen voor zijn jonge gezin. Zijn vader was boer en tevens melkrijder, maar Hendrik voelde zich meer eigen ondernemer dan boerenknecht. Om iets bij te verdienen begon hij schepen te trekken door het kanaal. Uiteindelijk maakte hij met behulp van de plaatselijke ondernemers een start als transporteur met paard en wagen. De Krim was van oorsprong een veendorp, gelegen in het uiterste puntje van Noord-Oost Overijssel. Een plattelandsomgeving waar zich destijds meerdere Groninger boeren vestigden om het inmiddels gecultiveerde landschap te gebruiken voor de aardappelteelt.

Hendrik Brink deed in die tijd gewoon zo’n beetje alle transport wat je in zo’n omgeving kunt verwachten: van landbouwproducten, zand en grint, het verzorgen van gladheidbestrijding in de winter tot het vervoer van kruidenierswaren die vanaf de bodediensten aankwamen en vertrokken vanuit het nabij gelegen Hoogeveen. Het was hard werken maar het bedrijf groeide gestaag. Na een paar moeilijke oorlogsjaren kwamen, mede dankzij de Marshallhulp, de eerste echte vrachtwagens aanrollen.

De overstap naar lengtevervoer werd gemaakt in de jaren ’50 toen Wavin, producent van kunststof buizen, zich vestigde in Hardenberg. De 2e generatie Brinken, Gerrit, Jan en Klaas kwamen in het bedrijf wat verder ging onder de naam Firma H Brink & Zonen.

jaren ’60 – ’90

Onder invloed van de positieve ontwikkelingen bij Wavin ging het daarna snel. Vanaf de jaren 60 breidde het wagenpark zich verder uit en kwam de nadruk nog meer op lengtegoederentransport te liggen. Broer Johan en wat later Geert kwamen de gelederen tevens versterken.

Begin jaren ’70 verhuisde Brink naar het industrieterrein in Hardenberg aan de Nieuwe Haven. Er vond een enorme professionaliseringslag plaats, de bijzondere aard van het werk vroeg om innovatieve oplossingen. Er is in die jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in gespecialiseerd materiaal, speciaal voor het vervoer van lange buizen, al dan niet met grote diameters en PE buizen op haspels. Het transport ging meestal met open opleggers.

In 1973 worstelde het bedrijf met de oliecrisis, dit had niet alleen negatieve gevolgen voor de verkrijgbaarheid en de kosten voor de diesel. Omdat olie tevens grondstof voor kunststof is, had dit ook zijn weerslag op het werk bij Wavin. In 1974 kwam Klaas Brink als gevolg van een noodlottig ongeval te overlijden. Het was een moeilijke tijd voor Brink.

Richting de 80-tiger jaren werd sterk ingezet op nieuwe opdrachtgevers. Tegelijkertijd werd de locatie aan De Nieuwe Haven vanwege ruimtegebrek ingeruild voor een compleet nieuw bedrijfspand aan de Energieweg, pal naast het Wavin terrein.

De opslagloodsen werden gevuld met grondstoffen voor de kunststofindustrie alsmede halffabrikaten zoals kratten, vaten en dergelijke. Tegelijkertijd veranderde het wagenpark langzamerhand van open naar gesloten voertuigen. In 1987 werd nog eens een forse uitbreiding van de loods gerealiseerd.

Vanaf de jaren 90 veranderde het werk langzaam maar zeker van het rijden met volle wagens vanaf 1 laadplaats naar grote depots naar meerdere adressen met relatief kleinere zendingen. In 1996 en ‘97 kwamen Henk Gzn (zoon van Gerrit) en Henk Jzn (zoon van Jan) hun beide vaders aflossen. Door hard werken, gesteund door de goede economische ontwikkelingen “surfte” het bedrijf het nieuwe millennium in.

vanaf 2000 – heden

De vrachtwagens kwamen steeds vaker in woonwijken en op bouwplaatsen en werden zelflossend met behulp van meeneemheftrucks en auto-laadkranen. Om de adressen beter te kunnen bereiken is volop geïnvesteerd in opleggers met meesturende achterassen.

Niet alleen het werk veranderde, dit gold ook voor de wereld om ons heen. Dit betrof zowel het milieuvraagstuk, de vast lopende infrastructuur en de verminderde beschikbaarheid van goede chauffeurs als gevolg van de vergrijzing.

Allemaal zaken die ook Brink dwingen om zorgvuldig met de aan hen toevertrouwde mensen en middelen om te gaan. Eén van de mogelijkheden om de route-efficiëntie te vergroten is focussen op schaalvergroting in lengtegoederenvervoer. Oftewel; een betere dekking door meer volume.

Vanaf 2005 ging Brink inzetten op 3 groei-strategieën namelijk:

  1. overnames
  2. samenwerking
  3. autonome groei

Dit resulteerde in de voortzetting van GO&T Wibbelink Transport in Goor in 2008 door Brink. GO&T Wibbelink had een gelijkwaardige achtergrond en ontwikkeling als Brink en was tevens gespecialiseerd in lengtegoederen en bouwmaterialen vervoer. De voormalige eigenaar, de heer Rijk Wibbelink, heeft na een korte overdrachtsperiode het bedrijf in 2009 officieel verlaten om van zijn welverdiende pensioen te kunnen gaan genieten. In 2010 wordt het bedrijf omgedoopt in Brink Transport Twente B.V.

Reeds gestart in 2006 kwam ondertussen de ontwikkeling van de websales logistiek in volle bloei, een mooie aanvulling op het bestaande werk. Ook hier gaat het vooral om lengtegoeden, meestal tuinartikelen.

In 2012 volgde de overname van Müller uit Holten, tevens actief in het vervoer van kunststof buizen en bouwmaterialen. 

2013 is zeker een belangrijk jaar voor Brink, om het werk nog optimaler te kunnen combineren wordt de aansturing van alle bedrijven gecentraliseerd in Brink XL. Tegelijkertijd komt Stefan Nijkamp met zijn mensen van TLD Transport uit Gramsbergen de gelederen versterken. Dit was met name een mooie impuls voor het houtvervoer en kunststof profielen.

Per 26 mei 2018 neemt Brink XL een gloednieuwe sorteerhal speciaal voor de logistieke afhandeling van lengtegoederen in gebruik. Als vestigingsplaats is hierbij zowel letterlijk als figuurlijk gekozen voor een A1 locatie. Om precies te zijn op industrieterrein “de Elsmoat” in Enter. De locatie biedt alle ruimte voor het simultaan en zijdelings laden en lossen van meerdere vrachtwagens tegelijk. Hiermee kunnen deelzendingen met lange en vaak kwetsbare goederen snel en met minimale risico’s worden overgeladen in efficiënte routes die door heel Nederland en België rijden. 

Inmiddels genieten Johan en Geert Brink van hun welverdiende pensioen en heeft Henk Gzn ervoor gekozen om als eigen rijder nog even flink wat jaren te genieten van het vrije leven achter het stuur. Henk Jzn zet het familiebedrijf Brink XL zelfstandig voort.

Heden ten dage is Brink XL een bedrijf dat met ongeveer 50 medewerkers en ruim 35 combinaties vanuit Enter en Gramsbergen lengtegoeddistributie verzorgt voor meer dan 100 regelmatige opdrachtgevers. De tijd staat niet stil, de eerste zelfrijdende vrachtwagens dienen zich aan, levertijden staan meer dan ooit onder druk, kwaliteitseisen worden steeds meer aangescherpt en zorg voor het milieu is de gewoonste zaak van de wereld geworden. 

Brink XL heeft in haar meer dan 85 jarige bestaan heel goed geleerd om in oplossingen te denken ten behoeve van het vervoer van goederen met incourante afmetingen naar niet alledaagse bestemmingen. Zodoende blinkt Brink uit met haar standaard service voor lengtegoederenvervoer. Moeilijk? Niet voor Brink, gewoon beter met Brink!