ICT programma Afbouwbox in gebruik

‘Het ICT Programma Afbouwbox biedt eenvoud en overzicht!’, dat was de conclusie waarmee uitgenodigde toeleveranciers en bouwpartners huiswaarts gingen tijdens de demonstratie van het ontwikkelde automatiseringsprogramma 11 mei jl. Met de demonstratie van het programma is tevens de in gebruik name voor volgende projecten een feit.

Voorafgaande aan de demonstratie was er een korte toelichting door Henk Bunskoeken (Technisch Directeur Van Dijk Bouw) op de werkwijze en recente resultaten van de samenwerking via de Afbouwbox. Aansluitend werd door Miriam van der Kolk (projectmanagement Afbouwbox) uitgelegd dat de Afbouwbox heeft geïnvesteerd in automatisering die regie en coördinatie van materiaalleveringen moet ondersteunen. Vooral bij meerdere projecten is het nodig om het overzicht te behouden zonder grote papiermassa’s. Het programma is zo gemaakt dat materiaalbestellingen van aannemers via een eenvoudig excelbestand geïmporteerd kunnen worden in een database. Bijzonder daarbij is dat er geen voorwaarden worden gesteld aan het soort artikelcodes. Een aannemer kan dus met de door hem zelf gebruikte artikelcodes werken (die al dan niet overeenkomen met artikelcodes van de leverancier) zonder dat hiervoor een administratieve aanpassing of uniformering nodig is. De gegevens zijn vervolgens voor verschillende gebruikers (projectmanagers, werkvoorbereiders, planners en loodsmedewerkers) toegankelijk om statussen in vast te houden. Het systeem signaleert leveringen die in een kritisch tijdpad komen en maakt hiervan melding naar de verantwoordelijke medewerker. Daarnaast kunnen er verschillende rapportages gemaakt worden.

Vanuit toeleveranciers werd positief gereageerd. Vooral de signaleringstool blijkt interessant. Daarnaast was er discussie over de mogelijkheid om in de toekomst materiaalorders rechtstreeks vanuit het systeem te krijgen. Dit zou ook toeleveranciers helpen in vermindering van administratieve werkzaamheden. De Afbouwbox beoogt om het systeem op termijn wel verder door te ontwikkelen, maar keuze is gemaakt om als partners eerst zelf met het programma te werken in de komende projecten. Op basis daarvan zullen mogelijk aanpassingen plaatsvinden. Op termijn moet het geschikt zijn voor andere ‘bouwclusters’ die ook volgens het afbouwbox principe willen werken.