Bouwend Nederland & TLN: De AfbouwBox is uniek, dit kent Nederland niet!

Ommen, 26 maart 2010 – Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en Alexander Sakkers, voorzitter van Transport & Logistiek Nederland (TLN) zagen donderdag 25 maart in Ommen hét voorbeeld van samenwerking tussen beide sectoren. Door inzet van de AfbouwBox worden voordelen behaald voor zowel het milieu, opdrachtgever, bewoners en de aannemer.

Brinkman en Sakkers hebben regelmatig te kennen gegeven meer samenwerking tussen bouw en transport&logistiek te willen bereiken. Naar aanleiding hiervan zijn beide heren donderdag 25 maart aanwezig geweest op het Woonzorgcomplex Nijenhaghen van woningbouwcoöperatie De Veste in Ommen. Daar hebben ze de voordelen van deze unieke ketensamenwerking in de bouw bekeken.

“Hier gebeurt iets heel bijzonders”

De AfbouwBox is door de initiatiefnemers Van Dijk Bouw, Brink Transport en Installatiebedrijf BB&L (allen uit Hardenberg) gestart vanuit toepassingen voor nieuwbouwwoningen. Bijzonder is dat alle afbouwmaterialen door de diverse leveranciers gecodeerd per woning worden geleverd bij Brink Transport. Daar worden de materialen gecontroleerd en gebundeld in containers om vervolgens in één keer uitgeleverd te worden op de bouwlocatie. Deze werkwijze is nu ook voor het eerst toegepast bij de renovatie van het woonzorgcomplex Nijenhaghen. Daarbij wordt door inzet van de AfbouwBox goed ingespeeld op de selectiecriteria die door De Veste bij deze prijsvraag zijn geformuleerd rondom beperking overlast, reductie bouwtijd, en dergelijke. Daarbij wordt de CO2 uitstoot beperkt, is er een opgeruimde bouwlocatie en worden kosten voor partners in de keten teruggedrongen.

Elco Brinkman is erg enthousiast over de AfbouwBox. “Hier gebeurt iets heel bijzonders! Er wordt bewezen dat deze methoden voordelen heeft voor iedereen”. De AfbouwBox moet in heel Nederland in gebruik worden genomen als het aan Brinkman ligt. Door de AfbouwBox worden traditionele processen en gewoontes doorbroken, men gaat anders denken. Er moet tijd worden geïnvesteerd om deze omslag in het (bouw)proces te maken, maar deze investering wordt met gemak terug gewonnen.

Onderscheiding op internationaal niveau

Tijdens een interactief gesprek met genodigden spraken Brinkman en Sakkers uit dat zij als brancheorganisaties een rol hebben in het ondersteunen van het bouw- en logistiek bedrijfsleven in het innovatiever denken en doen. ‘We worden gedwongen om beter te regisseren aan de voorzijde. In verstedelijkt Nederland wordt regelgeving steeds scherper en is duurzaamheid in een processen meer en meer voorwaarde bij uitvoering’, aldus Brinkman. Sakkers voegt toe dat de Afbouwbox methodiek als oplossing goed aansluit op de logistieke stedenproblematiek. “We mogen als BV Nederland deze praktische procesinnovaties best meer voor het voetlicht brengen. Van oudsher worden we in de wereld gekend in onze sterke logistieke organisatie. Dit is nu zo’n voorbeeld waar we ons op internationaal niveau opnieuw mee kunnen onderscheiden”, geeft Sakkers aan. Aanwezige directie vanuit woningbouwcoöperatie De Veste, de heer Sinke, voegt aan de discussie toe dat de woningbouwcoöperaties deze samenwerkingen zo veel mogelijk moeten stimuleren. Aanvullend wordt door verantwoordelijk wethouder gemeente Hardenberg, de heer Prinsse, aangegeven dat we eens goed moeten nadenken over de wijze van aanbesteding en het opstellen van criteria die bouwketenpartners stimuleren om duurzamer en omgevingsvriendelijker te werken.

Zowel Sakkers als Brinkman erkennen dat geaccepteerde procesveranderingen op de werkvloer aan de basis liggen van succesvolle innovaties. Zij willen zich inzetten om ook demonstratieprojecten elders in het land te starten en nodigen de Afbouwbox uit om bij kennisoverdracht te participeren in workshop bijeenkomsten.