5 nieuwe trekkers

Veel transportbedrijven liften op dit moment mee met het succes van de economische ontwikkelingen. Echter, daar waar veel collega bedrijven moeite ondervinden bij het werven van voldoende gekwalificeerd personeel doet Brink het blijkbaar nog steeds goed. In de afgelopen periode werd het personeelsbestand uitgebreid met 3 nieuwe medewerkers. Voldoende om het voertuigenbestand evenredig te laten groeien.

Dat wil niet zeggen dat Brink streeft naar ongeremde groei, integendeel. Bij elke nieuwe potentiele klant wordt zorgvuldig beoordeeld in hoeverre de werkzaamheden passen bij het bestaande werkaanbod en/of in hoeverre zij een goede aanvulling hierop betekenen. Wij willen niet tornen aan de kwaliteit van de gemaakte afspraken met onze relaties en willen op deze manier onze dienstverlening blijvend optimaliseren.

Brink is zich sterk bewust van de huidige milieuproblematiek. De behoefte aan uitbreiding valt samen met de mogelijkheid een tweetal oudere trekkers te vervangen. Op zich hadden deze vrachtwagens best nog een tijdje meegekund. De nieuwe trekkers zijn niet alleen milieutechnisch geavanceerd. Het nieuwe 5-tal is zeer zuinig in het brandstofverbruik. Daarnaast kon met leverancier Wensink een zeer efficiënt reparatie en onderhoudsschema worden opgesteld. Hiermee is ook economisch het plaatje weer rond. Met de investeringen eerder dit jaar en de aanpassing aan een deel van het bestaande wagenpark (montage roetfilters) voldoet nu meer dan de helft van de vrachtwagens bij Brink aan de zwaarste milieu normen die momenteel in onze branche gelden en daar zijn wij heel trots op!