Kernwaarden Brink bedrijven

Onze kernwaarden zijn vastgesteld in samenspraak met een afvaardiging van onze medewerkers en zijn stevig verankerd in onze bedrijfsvoering. 

De kernwaarden zijn:

eerlijkheid, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en duurzaamheid.

Ze gelden niet alleen voor onze eigen mensen, directie en medewerkers, maar ook voor onze leveranciers en onze opdrachtgevers. De kernwaarden hangen op een voor iedereen in het bedrijf zichtbare plaats. Directie en medewerkers hebben afgesproken elkaar te zullen aanspreken als er niet naar wordt gehandeld.

Eerlijkheid, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en duurzaamheid zijn belangrijke kernwaarden voor Brink XL, maar het “met plezier werken” staat bovenaan. Op die manier willen we niet alleen die betrouwbare leverancier van logistieke diensten zijn maar samen op alle fronten kunnen blijven werken aan een continue verbetering van onze logistieke dienstverlening, “gewoon, beter met Brink XL”.