Kernwaarden Brink bedrijven

Samen met een afvaardiging van medewerkers uit alle functietypen binnen de Brink bedrijven hebben we onze kernwaarden vastgesteld. Alle beslissingen die worden genomen worden vooraf getoetst op de samen vastgestelde kernwaarden binnen het bedrijf. Door zowel intern alsook extern richting leveranciers, opdrachtgevers en maatschappelijke omgeving belangrijke keuzemomenten eerst te toetsen op deze kernwaarden weten we dat de continuïteit van het bedrijf hiermee is gediend en de ethiek in het zakendoen en in de onderlinge verhoudingen binnen onze bedrijven is geborgd. De kernwaarden hangen op een voor iedereen in het bedrijf zichtbare plaats en medewerkers en directie hebben afgesproken elkaar te mogen aanspreken als er niet naar wordt gehandeld.