Provinciebesturen moeten zich de komende jaren inzetten voor een optimale bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, voldoende ruimte

TLN stuurde deze week naar iedere provincie een zogeheten position paper, waarin de wensen van de logistieke sector als geheel uiteengezet zijn. Naast de hierboven beschreven uitdagingen heeft TLN gezamenlijk met de regiobesturen specifieke knelpunten in kaart gebracht op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid en de toegang van LZV’s. 

Met deze inzet wil TLN zich positioneren als volwaardige gesprekpartner van provinciale politici en de verkiezingsprogrammacommissies. Op dit moment zijn de provinciale politici druk bezig met het opstellen van de verkiezingsprogramma’s in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar. Om een lobby te laten slagen, is van het belang om vroeg in het besluitvormingsproces invloed uit te oefenen. Vandaar dat TLN nú al de wensen voor de nieuwe provinciebesturen actief uitdraagt.

De eerste position papers zijn vorige week overhandigd aan politici van het CDA tijdens een werkbezoek aan BrinkXL in Enter. Tweede Kamerlid Von Martels en statenleden uit Overijssel en Gelderland namen de position papers met veel enthousiasme in ontvangst. Ben Eshuis (statenlid uit Overijssel) liet weten dat het position paper de nodige input biedt voor het opstellen van de verkiezingsprogramma’s.

Bron: TLN nieuws