2016 start met krachtige opleving bouw

De bouwproductie kan zowel in 2016 als in 2017 met 4,5% toenemen, waarna de groei op middellange termijn afvlakt naar 3% per jaar. Bij deze ontwikkeling stijgt het productievolume van de bouw van 58 miljard euro in 2015 naar 72 miljard in 2021. 

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016’. 2015 was qua groei een topjaar voor de bouw. Het productievolume nam met 7% toe, wat neerkomt op een stijging met bijna 4 miljard euro. Hiermee was de bouw in het afgelopen jaar de belangrijkste groeisector van de Nederlandse economie.

Het afgelopen jaar stond in het teken van een spectaculaire toename van de woningbouw. Volgens voorlopige cijfers is de nieuwbouwproductie in 2015 met 24% aangetrokken, terwijl de herstel- en verbouwactiviteiten in de woningbouw met 17% zijn toegenomen. De woningbouw blijft ook de komende jaren de motor van de groei. Bij de nieuwbouw is zowel in 2016 als in 2017 sprake van dubbele groeicijfers, waarna de piek pas vanaf 2018 weer gaat afvlakken. De investeringen in de utiliteitsbouw en in de grond-, water- en wegenbouw ontwikkelen zich meer gematigd, maar met groeicijfers van 2 tot 3% per jaar over de gehele periode 2016-2021 neemt ook hier de productie gestaag toe in de tijd.

In het licht van de productiestijging was de groei van de werkgelegenheid in het afgelopen jaar nog beperkt. In 2016 wordt echter een toename van de werkgelegenheid verwacht met 16.000 arbeidsjaren, waarvan 10.000 extra voltijds banen voor werknemers in de bouw.

bron: http://www.houtwereld.nl/