Brink XL BV is feit!

Zoals wij eerder hebben aangekondigd zijn wij al geruime tijd bezig om onze bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe tijd. Beter inspelen op toenemende servicewensen, toegang tot online zendingsinformatie, digitaal factureren, minder voertuigbewegingen, meer vracht per m2 laadruimte.

Bekende termen in transport, het zijn echter zaken die binnen ons vakgebied nog lang geen gemeengoed zijn. We hebben ons terdege voorbereid op de volgende stap naar een nieuwe toekomst. Op 5 augustus 2013 is het zover: Brink XL BV is een feit!

Brink XL is het centrale regie centrum waarin alle werkzaamheden binnen Brink aangestuurd worden. Of dit nu voor Brink Hardenberg , Brink Twente of TGV is, vanaf vandaag wordt alles onder 1 dak geregeld.

Deze betekent niet alleen een nieuwe naam, maar ook een aantal verschuivingen binnen ons team, een nieuw bankrekeningnummer en een uniforme huisstijl.

Wat niet verandert is onze relatie met u, deze blijft zoals u het van ons gewend bent, gewoon Brink, maar dan beter. Gewoon, beter met Brink!


Wellicht heeft u al een wagen in onze vernieuwde huisstijl zien rijden. Het aanpassen van het hele wagenpark ineens is een kostbare zaak, vandaar dat wij onze nieuwe huiskleur gefaseerd gaan invoeren. Tot die tijd zullen de vertrouwde oranje en geel/blauwe kleuren nog enige tijd een bekende verschijning voor u blijven.

Wat wel per direct gaat veranderen is dat wij uw opdrachten op de klantenserviceafdeling bij Brink XL gaan invoeren in ons centrale plansysteem. Deze opdrachten worden dan door de afdeling routeplanning efficiënt gecombineerd en doorgespeeld naar één van onze operationele vestigingen in Hardenberg of Goor. Onze afdeling klantenservice is dus in de meeste gevallen uw centrale aanspreekpunt. Uiteraard treft u hier uw vertrouwde contactpersonen aan.

De facturering geschiedt vanaf vandaag ook vanuit Brink XL BV. Het is de bedoeling dat dit proces in de nabije toekomst zoveel mogelijk wordt gedigitaliseerd. Ons systeem is hier al helemaal op ingericht. Dit geldt trouwens ook voor de vrachtdocumenten, deze worden na elke rit ingescand en digitaal voor u bewaard.