Wavin award voor Brink Transport Hardenberg

Brink Transport uit Hardenberg mocht tijdens de Wavin Suppliersday 2010 van woensdag 22 september jl. in het Duitse Bremerhaven de Wavin award Vendorrating: “fastest moving up supplier 2009” in ontvangst nemen.
Brink ontving de prijs uit handen van Supply Chain Director North West Europe Peter Bouwsema. Brink ontving deze award onder andere om het in haar onderneming gevoerde vooruitstrevende management, beleid en strategie, de pro actieve houding met betrekking tot innovatieve transportoplossingen en de mede hierdoor voor Wavin verlaagde kostprijs voor het vervoer. Daarnaast zet Brink zich al enige jaren actief in voor het terugdringen van de CO2 uitstoot van haar vrachtwagens. Het actief terugdringen van de CO2 uitstoot staat zowel bij Brink als bij Wavin in strikte milieudoelstellingen geformuleerd. Met het uitreiken van deze award wil Wavin haar waardering uitspreken voor de inspanningen van Brink en is deze tevens bedoeld als aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. De directie verklaarde na uitreiking van de award dan ook “nu helemaal het gevoel te hebben op de juiste weg te zitten”. Wavin is Europees marktleider in kunststofleiding systemen en al meer dan vijftig jaar een grote en trouwe opdrachtgever van Brink. De leveranciers van Wavin worden op diverse kwaliteit prestatie indicatoren beoordeeld. Het was dit jaar voor het eerst dat er een Wavin award werden uitgereikt aan een aantal leveranciers met hoge kwaliteit scores. De directie van Brink is erg trots dat ze gelijk in de prijzen is gevallen en dit werd uiteraard samen met de medewerkers flink gevierd.