Save-Fuel Installatie

Ons project met het bijmengen van waterstofgas door middel van het Save-Fuel systeem heeft inmiddels de nodige media-aandacht gehad. Veel positieve reacties mochten we ontvangen van opdrachtgevers, gemeente Hardenberg, onze brancheorganisatie TLN, collega vervoerders en vele andere geinteresseerde partijen. Graag brengen we u op de hoogte van onze leveranciers op dit gebied. Hieronder treft u de webadressen aan waarop u meer informatie kunt vinden over de waterstofgasinstallatie.

Importeur: www.Save-Fuel.be
Leverancier: www.gertron.nl