Proef Lange Zware Voertuigen verlengd

De deelname aan de proef wordt beloond: in de komende overgangsperiode mogen de bestaande LZV combinaties doorrijden.

De overgangsperiode heeft de minister nodig om met wegbeheerders tot overeenstemming te komen en een definitieve regeling uit te werken.

Sinds augustus 2004 loopt een vervolgproef met LZV’s in Nederland. Deze proef eindigt op 1 november 2006 en het is dus noodzakelijk dat de regering spoedig met duidelijkheid komt over de toekomst. De onderzoeksresultaten van de evaluatie, die in opdracht van Verkeer en Waterstaat is gedaan, geven alle reden voor een positief besluit: het levert zowel flinke bedrijfseconomische als maatschappelijke voordelen op. Het brandstofverbruik is 33% lager, waardoor ook de CO2 emissies afnemen met 3-5%. De filedruk neemt af met 1% en de kostprijs per tonkm kan teruglopen tot 25%. Ook stelt het onderzoek dat het aantal verkeersdoden en gewonden zal afnemen. Bij algemene introductie zullen er tussen de 6.000 en 12.000 LZV’s de standaard combinaties gaan vervangen. Doordat twee LZV’s de lading van drie gewone combinaties kunnen vervoeren neemt het totaal aantal vrachtauto’s af met 2-5.000.

De LZV is een innovatieve toepassing waarmee Nederland Europa een stap voor is. TLN wil dan ook dat voor de LZV een overgangsregeling komt die de weg vrij maakt voor algemene introductie van de LZV in Nederland. Verder wil TLN dat samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat de lobby wordt ingezet voor acceptatie van de LZV in Europa. Ook vindt TLN het belangrijk dat voor het vervolgtraject een aantal randvoorwaarden nog eens kritisch bekeken worden. Dat geldt vooral ten aanzien van het huidige verbod voor het passeren van gelijkvloerse spoorwegovergangen. Ook ziet TLN graag dat er meer mogelijkheden komen voor deelnemende bedrijven ten aanzien van het aantal trajecten.

LZV’s of ecocombi’s zijn vrachtauto’s die langer en (vaak) zwaarder zijn dan de maximum toegestane lengtes en gewichten. Vrachtauto’s in Nederland kunnen nu maximaal 18,75 meter lang zijn en maximaal 50 ton wegen. LZV’s mogen maximaal 25,25 meter zijn en maximaal 60 ton wegen. Transportbedrijven mogen met hun LZV’s rijden op het snelwegennet en aansluitende wegen waarvoor ze ontheffing hebben gekregen van de wegbeheerder. LZV’s komen niet in binnensteden.

In het kader van de verkeersveiligheid worden aan de LZV’s extra eisen gesteld bovenop de wettelijke eisen. Zo zijn ze uitgerust met extra voorzieningen, zoals gesloten zijafscherming en contourmarkering, hetgeen de zichtbaarheid vergroot. Voordat de combinaties de weg op gaan, moeten ze zijn goedgekeurd door de RDW. De chauffeur heeft een aanvullend rijexamen gedaan.

Zie voor meer informatie de nieuws site van Transport en Logistiek Nederland: www.tln.nl