Aanpassing haspeloplegger

Voor opdrachtgever Wavin verricht Brink Hardenberg o.a. het vervoer van grote haspels met een diameter van 3,70 mtr. Dit met een aangepaste dieplader oplegger. Met het in gebruik nemen van deze speciale oplegger konden er ineens drie haspels worden meegenomen in plaats van twee op de vorige opleggers. Een verbetering van 50% in de beladingsgraad. Om de oplegger nog multifunctioneler te maken is er nu een constructie aangebracht zodat er ook buispakketten op geladen kunnen worden. Met name de efficientie bij het halen van lege emballage haspels kan hierdoor significant worden vergroot. Door als opvracht buispakketten mee te nemen kunnen veel lege kilometers worden bespaard hetgeen positief bijdraagt aan de doelstelling van Brink Hardenberg tot reductie van de CO2 uitstoot. De oplegger is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Constructiebedrijf Brunink uit Hardenberg.