Project Rijden op Waterstofgas Uitstoot metingen geven positief resultaat voor zwaarder Euro 3 materieel’

De resultaten in uitstoot zijn dinsdag 7 juni jl. gemeten bij de twee voortuigen van Transportbedrijf Brink in Hardenberg die deelnemen in het proefproject ‘Rijden met behulp van bijmenging van waterstofgas’. De uitstootmetingen geven positieve resultaten voor de Scania autolaadkraan met Euro 3 dieselmotor. De uitstootmetingen voor de Volvo Euro 5 dieselmotor laten zien dat het systeem beslist nog geen optimale werking heeft voor dit type.

Bij de Scania autolaadkraan met Euro 3 motor zien we wel positieve resultaten. De CO2 uitstoot wordt met bijmenging van waterstofgas (H2) verminderd. De uitstoot van Bij hogere snelheden is het effect groter. Ook de uitstoot van kooldioxide (CO) wordt verminderd (zie figuren emissiemetingen Scania). De motor moet hiervoor wel rendement inleveren. Waarbij het in deze meting erop lijkt dat bij hogere snelheden, minder rendementsverlies optreedt dan bij lagere snelheden.

De uitstootmetingen vormen het afsluitende onderdeel van het project dat loopt. En worden opgenomen in een eindrapportage met alle gegevens die eind juni beschikbaar zal komen. Voorlopige eindconclusie is dat bijmenging van waterstofgas met behulp van het Save Fuel systeem een goede werking heeft op oudere, zwaardere dieselmotoren. Op deze motoren is er ook brandstofbesparing waardoor het kostenneutraal is. De aanpassingen die gedaan moeten worden om het systeem werkend te krijgen op de modernere euro 5 vrachtwagenmotoren zijn complex. Dit vraagt lange-termijn vervolgonderzoek.