Duurzaam & Innovatief

Wij lopen graag voorop!

Of dit nu in beperken van CO2 uitstoot is, of bij nieuwe vervoersconcepten. Vaak zijn wij er al mee bezig voordat de media er over schrijven. Belangrijk voor ons is dat het duurzaam is. In de breedste zin van het woord. We investeren in lange relaties die wat voor elkaar over hebben, of dit nu leveranciers, medewerkers of klanten zijn.

Op deze wijze zijn we continu bezig met:

  • beperken van de CO2 uitstoot door efficiënt en zuinig te rijden
  • samenwerken met collegavervoerders in lengtedistributie via Formaat XL
  • optimaliseren van leveringen op bouwplaatsen via de Afbouwbox
  • innovaties in transport door deelname aan Platform Logistiek in de Bouw, Transport & Logistiek Nederland

Kernwaarden Brink bedrijven

Onze kernwaarden zijn vastgesteld in samenspraak met een afvaardiging van onze medewerkers en zijn stevig verankerd in onze bedrijfsvoering. 

De kernwaarden zijn:

eerlijkheid, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en duurzaamheid.

Ze gelden niet alleen voor onze eigen mensen, directie en medewerkers, maar ook voor onze leveranciers en onze opdrachtgevers. De kernwaarden hangen op een voor iedereen in het bedrijf zichtbare plaats. Directie en medewerkers hebben afgesproken elkaar te zullen aanspreken als er niet naar wordt gehandeld.

Betrokken sinds 1938

We zijn een echt familiebedrijf. Inmiddels zit de 3e generatie Brink aan het stuur. En daar zijn we trots op. De jarenlange onderlinge banden voel je in de grote betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf, de omgeving en bij u als klant. Als relatie van Brink word je onderdeel van deze familie. En helpen we. Ook als het lastig wordt!

Wij geloven in ondernemen als familie. Zo hebben we diverse economische crises overwonnen. En komen daar sterker en innovatiever uit. In moeilijke jaren zien wij juist een uitdaging. De hechte relaties met leveranciers, medewerkers en klanten zorgen ervoor dat iedereen meedenkt. Dat stimuleert om het beter of anders te doen!

Geschiedenis Brink Transport

begin jaren jaren ’30 – ’60

Tijdens de crisis in de jaren ’30 van de vorige eeuw moest Hendrik Brink uit de Krim zorgen voor een inkomen voor zijn jonge gezin. Zijn vader was boer en tevens melkrijder, maar Hendrik voelde zich meer eigen ondernemer dan boerenknecht. Om iets bij te verdienen begon hij schepen te trekken door het kanaal. Uiteindelijk maakte hij met behulp van de plaatselijke ondernemers een start als transporteur met paard en wagen. De Krim was van oorsprong een veendorp, gelegen in het uiterste puntje van Noord-Oost Overijssel. Een plattelandsomgeving waar zich destijds meerdere Groninger boeren vestigden om het inmiddels gecultiveerde landschap te gebruiken voor de aardappelteelt.

Hendrik Brink deed in die tijd gewoon zo’n beetje alle transport wat je in zo’n omgeving kunt verwachten: van landbouwproducten, zand en grint, het verzorgen van gladheidbestrijding in de winter tot het vervoer van kruidenierswaren die vanaf de bodediensten aankwamen en vertrokken vanuit het nabij gelegen Hoogeveen. Het was hard werken maar het bedrijf groeide gestaag. Na een paar moeilijke oorlogsjaren kwamen, mede dankzij de Marshallhulp, de eerste echte vrachtwagens aanrollen.

De overstap naar lengtevervoer werd gemaakt in de jaren ’50 toen Wavin, producent van kunststof buizen, zich vestigde in Hardenberg. De 2e generatie Brinken, Gerrit, Jan en Klaas kwamen in het bedrijf wat verder ging onder de naam Firma H Brink & Zonen.

jaren ’60 – ’90

Onder invloed van de positieve ontwikkelingen bij Wavin ging het daarna snel. Vanaf de jaren 60 breidde het wagenpark zich verder uit en kwam de nadruk nog meer op lengtegoederentransport te liggen. Broer Johan en wat later Geert kwamen de gelederen tevens versterken.

Begin jaren ’70 verhuisde Brink naar het industrieterrein in Hardenberg aan de Nieuwe Haven. Er vond een enorme professionaliseringslag plaats, de bijzondere aard van het werk vroeg om innovatieve oplossingen. Er is in die jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in gespecialiseerd materiaal, speciaal voor het vervoer van lange buizen, al dan niet met grote diameters en PE buizen op haspels. Het transport ging meestal met open opleggers.

In 1973 worstelde het bedrijf met de oliecrisis, dit had niet alleen negatieve gevolgen voor de verkrijgbaarheid en de kosten voor de diesel. Omdat olie tevens grondstof voor kunststof is, had dit ook zijn weerslag op het werk bij Wavin. In 1974 kwam Klaas Brink als gevolg van een noodlottig ongeval te overlijden. Het was een moeilijke tijd voor Brink.

Richting de 80-tiger jaren werd sterk ingezet op nieuwe opdrachtgevers. Tegelijkertijd werd de locatie aan De Nieuwe Haven vanwege ruimtegebrek ingeruild voor een compleet nieuw bedrijfspand aan de Energieweg, pal naast het Wavin terrein.

De opslagloodsen werden gevuld met grondstoffen voor de kunststofindustrie alsmede halffabrikaten zoals kratten, vaten en dergelijke. Tegelijkertijd veranderde het wagenpark langzamerhand van open naar gesloten voertuigen. In 1987 werd nog eens een forse uitbreiding van de loods gerealiseerd.

Vanaf de jaren 90 veranderde het werk langzaam maar zeker van het rijden met volle wagens vanaf 1 laadplaats naar grote depots naar meerdere adressen met relatief kleinere zendingen. In 1996 en ‘97 kwamen Henk Gzn (zoon van Gerrit) en Henk Jzn (zoon van Jan) hun beide vaders aflossen. Door hard werken, gesteund door de goede economische ontwikkelingen “surfte” het bedrijf het nieuwe millennium in.

vanaf 2000 – heden

De vrachtwagens kwamen steeds vaker in woonwijken en op bouwplaatsen en werden zelflossend met behulp van meeneemheftrucks en auto-laadkranen. Om de bereikbaarheid te vergroten is volop geïnvesteerd in opleggers met meesturende achterassen.

Niet alleen het werk veranderde, dit gold ook voor de wereld om ons heen. Dit betrof zowel het milieuvraagstuk, de vast lopende infrastructuur en de verminderde beschikbaarheid van goede chauffeurs als gevolg van de vergrijzing.

Allemaal zaken die ook Brink dwingen om zorgvuldig met de aan hen toevertrouwde mensen en middelen om te gaan. Eén van de mogelijkheden om de route-efficiëntie vergroten is focussen op schaalvergroting in lengtegoederenvervoer. Oftewel; een betere dekking door meer volume.

Vanaf 2005 ging Brink inzetten op 3 groei-strategieën namelijk:

  1. overnames
  2. samenwerking
  3. autonome groei

Dit resulteerde in de voortzetting van GO&T Wibbelink Transport in Goor in 2008 door Brink. GO&T Wibbelink had een gelijkwaardige achtergrond en ontwikkeling als Brink en was tevens gespecialiseerd in lengtegoederen en bouwmaterialen vervoer. De voormalige eigenaar, de heer Rijk Wibbelink, heeft na een korte overdrachtsperiode het bedrijf in 2009 officieel verlaten om van zijn welverdiende pensioen te kunnen gaan genieten. In 2010 wordt het bedrijf omgedoopt in Brink Transport Twente B.V.

Reeds gestart in 2006 kwam ondertussen de ontwikkeling van de websales logistiek in volle bloei, een mooie aanvulling op het bestaande werk. Ook hier gaat het vooral om lengtegoeden, meestal tuinartikelen.

In 2012 volgde de overname van Müller uit Holten, tevens actief in het vervoer van kunststof buizen en bouwmaterialen. 

2013 is zeker een belangrijk jaar voor Brink, om het werk nog optimaler te kunnen combineren wordt de aansturing van alle bedrijven gecentraliseerd in Brink XL. Tegelijkertijd komt Stefan Nijkamp met zijn mensen van TLD Transport uit Gramsbergen de gelederen versterken. Dit was met name een mooie impuls voor het houtvervoer en kunststof profielen.

Per 26 mei 2018 neemt Brink XL een gloednieuwe sorteerhal speciaal voor de logistieke afhandeling van lengtegoederen in gebruik. Als vestigingsplaats is hierbij zowel letterlijk als figuurlijk gekozen voor een A1 locatie. Om precies te zijn op industrieterrein “de Elsmoat” in Enter. De locatie biedt alle ruimte voor het simultaan en zijdelings laden en lossen van meerdere vrachtwagens tegelijk. Hiermee kunnen deelzendingen met lange en vaak kwetsbare goederen snel en met minimale risico’s worden overgeladen in efficiënte routes die door heel Nederland en België rijden. 

Heden ten dage is Brink XL een bedrijf wat met ongeveer 70 medewerkers en ruim 50 combinaties vanuit Enter en Gramsbergen lengtegoeddistributie verzorgd voor meer dan 300 regelmatige opdrachtgevers. De tijd staat niet stil, de eerste zelfrijdende vrachtwagens dienen zich aan, levertijden staan meer dan ooit onder druk, kwaliteitseisen worden steeds meer aangescherpt en zorg voor het milieu is de gewoonste zaak van de wereld geworden. 

Brink XL heeft in haar meer dan 80 jarige bestaan heel goed geleerd om in oplossingen te denken ten behoeve van het vervoer van goederen met incourante afmetingen naar niet alledaagse bestemmingen. Zodoende blinkt Brink uit met haar standaard service voor lengtegoederenvervoer. Moeilijk? Niet voor Brink, gewoon beter met Brink!

Geschiedenis Müller Transport

Rond 1900 start J. G. P. Müller als boerenzoon een eigen transportbedrijf. In deze tijd werden veel goederen per trein aangevoerd, o.a. inboedels, steenkolen en straatstenen. Müller transporteert deze van het station naar de eindbestemming. Hij exploiteert tevens een vrachtdienst met paard en wagen, eerst naar Deventer, later ook naar Almelo. Hiervoor kocht hij een paard (Max) aan van de Cavaleriekazerne Deventer.

In mei 1920 was er een veiling van oud legermaterieel van het Duitse leger (uit de eerste wereldoorlog) in de plaats Aalten. Müller reisde daar, samen met vriend Hardonk uit Deventer, met de trein naartoe. Zij hebben daar elk een vrachtwagen gekocht van het merk Daag, aangedreven door ketting en massieve banden. Omdat zij nog nooit met zo’n ding hadden gereden, gingen ze maar weer met de trein terug. In Holten aangekomen vroeg Müller de plaatselijke kapper Van Geenhuizen, van wie hij wist dat deze weleens met zo’n voertuig had gereden, of hij de vrachtwagen naar Holten wilde brengen. Deze reisde de volgende dag met de trein naar Aalten, waarna hij later die dag met veel lawaai in Holten arriveerde. In Holten zeiden ze: “Noe hef Pauw zien letste sprong ‘edoan”.

In die tijd werd er ook veel vlees vervoerd voor de Joodse veehandelaren en slachters Kater en Pagrach, naar Anton Hunink en Stegeman in Deventer. Dit vervoer ging voorheen per trein, maar nu kreeg Müller met zijn vrachtwagen deze klanten. Met de auto ging het reizen toch wel wat sneller dan met paard en wagen. Dorpsgenoten reden daarom vaak mee met de vrachtwagen. Als zij weer in Holten aankwamen, zeiden ze: “Wat gaat dat hard, wat gaat dat hard, de bomen langs de weg lijken wel één plank”. Later, als de zaken nog wat beter gaan, neemt Paul Müller twee auto’s van het merk Presto, aangekocht van de Nederlandse krijgsmacht, in gebruik.

In 1925 werd een eenvoudige autobus voor personenvervoer aangekocht, want het vervoer van mensen die met de vrachtwagen wilden meerijden, werd te omvangrijk. Zo ontstond Müllers Autobus Dienst. Deze groeide later uit tot de Overijsselse Autobus Dienst (O.A.D.), nu bekend als OAD Reisorganisatie.

Het transportbedrijf is in 1945 overgegaan op zoon Hendrik. In 1965 gaat Hendrik samen met zijn zoon J. G. P. (Pauw) Müller verder onder de naam Fa. H. Müller & Zn. Deze Pauw Müller, kleinzoon van de oprichter, heeft zijn bedrijf in 2011 overgedaan aan Brink Twente. Vanwege de relatieve kleinschaligheid en de hedendaagse economische ontwikkelingen ontstond de wens om aan te sluiten bij een grotere vervoerder.